Verdiepende stages

Hierbij ligt het accent op de verdieping van de (vakmatige) deelaspecten of inhoudelijke specialisatie. De docent zal één specifiek deelgebied tot op detailniveau verdiepen. Na de stage kan de docent tot op detailniveau meepraten over het vakmatige aspect waarin hij/zij zich heeft verdiept.