Meer weten?

Wilt u meer informatie over docentenstages horecaberoepsonderwijs?
Neem dan contact op met:

Project docentenstages horeca-onderwijs
p/a MBO Raad
Btg HTVF
Postbus 2051
3440 DB WOERDEN

Email:MBO RaadKenwerkHoreca Nederland
p/a MBO Raad Btg HTVF Postbus 2051 3440 DB WOERDEN