Stap 3: de voorbereiding

De docent gaat kennismaken met het leerbedrijf waar de stage zal plaatsvinden en heeft een gesprek met de begeleider van het leerbedrijf. De uitgangspunten worden besproken en gezamenlijk verder uitgewerkt, evenals de leervraag, de leerdoelen en het beoogde resultaat.

Is er sprake van een ‘match’ dan kan de stageovereenkomst worden opgesteld. Hierin worden de concrete leervraag, de leerdoelen en het gewenste resultaat opgenomen. Daarnaast wordt het proces dat daartoe moet leiden vormgegeven in een werkplan. Hierin staan ook de stagedagen, de werktijden en de verzekeringstechnische aspecten. De docent is verantwoordelijk voor het opstellen en ondertekenen (door de docent, het leerbedrijf en de onderwijsmanager) van de overeenkomst. Voor aanvang van de stage moet de stageovereenkomst door alle partijen zijn ondertekend, anders kan de docentenstage niet starten.

Download hier het formulier overeenkomst docentenstage, dat ingevuld wordt door de docent en de begeleider van het leerbedrijf.