Stap 4: de uitvoering

kok maakt bord op

In deze stap worden de activiteiten uitgevoerd zoals ze bij de voorbereiding en het eerder opgestelde werkplan zijn vastgelegd.

Belangrijk uitgangspunt is dat de docent verantwoordelijk is voor het beantwoorden van de leervragen en het realiseren van de leerdoelen. Vindt de docent dat er bijsturing nodig is, dan moet hij daar zelf actie op ondernemen richting de begeleider van het leerbedrijf.

De stelregel is ‘een goede voorbereiding leidt tot een goede uitvoering’, dus bijsturing zal in de praktijk niet vaak aan de orde zijn als de voorbereidingsfase goed is uitgewerkt.