Wat voor soort stages zijn er?

De diversiteit in het MBO horecaberoepsonderwijs is groot. Ook lopen de ontwikkelingswensen van de docenten nogal uiteen. Vandaar dat het mogelijk is om uit een viertal stagetypen te kiezen om te kunnen rekenen op een maatwerkoplossing: verkennende stage, verdiepende stage, update stage en onderzoekende stage.