Van elkaar leren

Kok in de keuken

Het project docentenstages horecaberoepsonderwijs biedt docenten in het beroepsonderwijs een gestandaardiseerde methodiek aan. Zo kunnen ze, via een eenvoudige methode, feeling krijgen of houden met wat er zich op de werkvloer afspeelt en hun inzicht vergroten in de beroepspraktijk. Omgekeerd biedt de stage het bedrijfsleven de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op de werkzaamheden van de docenten en het onderwijs. Afhankelijk van de achtergrond en ontwikkelingswens kan de docent kiezen uit een viertal stagetypen: een verkennende stage, een verdiepende stage, een update stage en een onderzoekende stage.

De methodiek voor het houden van deze stages is klaar om getest te worden. In het eerste kwartaal van 2009 vinden er pilots plaats. Aan de hand hiervan kan de methodiek nog aangepast worden voordat deze in het cursusjaar 2009-2010 landelijk ingevoerd zal gaan worden.

De projectorganisatie biedt scholen en leerbedrijven ondersteuning tijdens de pilots. Een formulier om deel te nemen aan deze pilot kunt u hier downloaden.

Er wordt nu nog aan de website gebouwd, maar eind december kunnen wij u alle gewenste informatie aanbieden. Ook alle benodigde formulieren zijn dan beschikbaar.