Stap 1: het ontstaan van de vraag

cafetaria

In het functioneringsgesprek van de docent met zijn/haar leidinggevende wordt gezamenlijk bepaald of en wanneer de docent op stage zal gaan. En ook welk type stage (verkennend, verdiepend, update of onderzoekend) gevolgd zal worden.

Ook wordt de globale leervraag en het globale leerdoel opgesteld en wordt bepaald in welk type horecabedrijf de docent de stage zal gaan doen. Om vooraf al rekening te houden met afwezigheid van de docent wordt in deze fase ook vastgesteld in welke periode van het jaar (kalendermaand) de docent de stage zal gaan doen. Met deze resultaten gaat de docent vervolgens aan de slag.

Download hier het formulier vaststelling docentenstage, dat ingevuld wordt na het gesprek tussen leidinggevende en docent.