Stap 5: beoordeling

hotelbalie

Beoordeling van de uitgevoerde stage vindt plaats door de begeleider van het leerbedrijf en de docent.

Bij de beoordeling gaat het in de eerste plaats om of de leervraag beantwoord is en de leerdoelen gerealiseerd zijn. Een korte, schriftelijke verslaggeving van de beoordeling van zowel de docent als de begeleider wordt verstuurd naar de leidinggevende van de docent.

Download hier het formulier beoordeling docentenstage, dat ingevuld wordt door de docent en de begeleider van het leerbedrijf.