Stap 6: evaluatie

afwassen

Deze bestaat uit twee delen: de procesevaluatie en de inhoudelijke evaluatie. De eerste evaluatie vindt telefonisch plaats door de BPV-coördinator. Hij/zij toetst bij de begeleider van het leerbedrijf of het proces goed is verlopen en of er eventuele verbeterpunten zijn.

De inhoudelijke evaluatie vindt plaats tussen de leidinggevende en de docent. Zij stellen gezamenlijk vast of de docentenstage aan de verwachtingen heeft voldaan en of de leervraag is beantwoord en het leerdoel gerealiseerd. In dit gesprek worden ook de mogelijkheden besproken om de opgedane kennis en ervaringen van de docent te gebruiken in het onderwijs.

Download hier het formulier procesmatige evaluatie docentenstage dat ingevuld wordt door de BPV-coördinator na het houden van een (telefoon-)gesprek met de begeleider van het leerbedrijf.

Download hier het formulier inhoudelijke evaluatie docentenstage, dat ingevuld wordt door de leidinggevende en de docent.