Stap 2: de aanvraag

Kelner

De docent benadert de BPV-coördinator van zijn instelling en brengt deze op de hoogte van de in het functioneringsgesprek gemaakte afspraken. Gezamenlijk zoeken ze vervolgens naar een leerbedrijf dat past bij de geformuleerde leervraag en leerdoelen.

Het leerbedrijf moet in elk geval een door Kenwerk erkend leerbedrijf zijn. De docent is verantwoordelijk voor de keuze en neemt vervolgens ook zelf telefonisch contact op met het bedrijf. Hierbij kunnen de wederzijdse verwachtingen van docent en leerbedrijf op elkaar worden afgestemd, om de kans op een succesvolle stage te vergroten.

Als uit het telefoongesprek volgt dat de verwachtingen van docent en leerbedrijf ‘matchen’ wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek bij het leerbedrijf.