Wat zijn de uitgangspunten van een docentenstage?

Bagagehulp

Kennis halen en kennis brengen is een belangrijk gegeven bij de docentenstage. Zowel de docent, als de onderwijsorganisatie en het leerbedrijf moeten met een goed gevoel een docentenstage doorlopen. Voor alle partijen moet de stage iets positiefs opleveren.

De docentenstage is een integraal onderdeel van het HRM-beleid van de organisatie en vormt een vast onderdeel van het functioneringsgesprek (en persoonlijk ontwikkelingsplan) van de docent. Ook als een ROC (nog) geen uitgebreide HRM-methodiek heeft voor het houden van individuele gesprekken met docenten, kan de ontwikkelde methode gebruikt worden. De stage omvat in principe 4 aaneengesloten dagen en wordt doorlopen in een door Kenwerk erkend leerbedrijf, bij voorkeur in de regio van de onderwijsorganisatie. Aan de basis van elke stage liggen een vooraf geformuleerde leervraag en leerdoelen, die verband moeten hebben met het vak dat de docent geeft en in het belang zijn van de onderwijsinstelling en de docent. Deze door de docent en onderwijsmanager opgestelde leervraag en leerdoelen moeten tevens aansluiten bij de verwachtingen van het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen.

De docentenstage is opgedeeld in een zestal stappen. Bij elke stap staat de docent centraal. Vanaf het ontstaan van de vraag naar een docentenstage, de aanvraag en de voorbereiding voor de start tot en met de uitvoering, de beoordeling en de evaluatie. De docent neemt de initiatieven, legt de contacten en is verantwoordelijk voor het realiseren van de leerdoelen en beantwoorden van de leervraag.