Cosly.com

Wat gebeurt er op de werkvloer?

Ober aan het werk

Voor docenten in het beroepsonderwijs is het belangrijk dat ze feeling houden met wat er zich op de werkvloer afspeelt en dat ze op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun leerlingen. Want die gaan per slot van rekening na hun opleiding de praktijk in. Ze verwachten dan over de juiste kennis en de juiste vaardigheden te beschikken om hun werk optimaal te kunnen doen.

Vandaar dat de Werkgroep Directeuren Horeca, Kenwerk en Koninklijke Horeca Nederland het project docentenstages horecaberoepsonderwijs zijn gestart om docentenstages gestructureerd vorm te geven. Daarbij speelt deze website een belangrijke rol.

De website geeft niet alleen uitleg voor wie de docentenstages bedoeld zijn, maar geeft ook informatie over de diverse stagevormen en de fasering van de stages. Om het u makkelijk te maken kunnen de benodigde deelnameformulieren direct vanaf de betreffende pagina’s worden ingevuld en gedownload.

Wilt u meer weten? Kijk dan onder contact, waar u informatie vindt over deelnemende partijen en de contactpersoon van het project docentenstages.